SEYYİD ŞEYH ABDULLAH'IN ZÜRRİYYETİ (2)

    Seyyid Şeyh Beşir’in üçüncü oğlu

    Seyyid Şeyh Kutbud-Din

1925 yılında Mardin’de doğdu. Alim, fazıl bir insandı. Geniş bir kültüre sahipti. Bilhassa Usuli Fıkıh sahasında otorite idi. Yıllarca şer’i lisede din ilimlerini okutup çok talebe yetiştirdi. 20 yıl kadar Deyrizzor vilâyeti müftüsü olarak görev yaptı. Müftülükle beraber bir kaç yıl Evkaf Müdürlüğü’nü de yürüttü. Müftü iken vefat etti. Basılmış değerli eserleri bulunmaktadır. İmzasıyla bana “el-Edvarü’l-Maneviyeti fi’l-Kur’an” “Kur’an-ı Kerim’de Maneve Devreler” adlı mühim eserini hediye olarak göndermişti.

İlk önce Beyrut halkından Leyla Ebualefe hanım ile evlenmiş ve ondan: Abdü’l-Azim, Ahmed, Adnan ile İbrahim adında dört oğlu ve İftihar adında bir kızı olmuştur. (Haseke vilâyetinde Ratib ebül-Hayr ile evlenmiştir).

Daha sonra Şeyh Hüseyn Ramadan’ın, aynı zamanda halasının kızı Sürriyye hanım ile evlenmiş ve ondan Muhammed Şah ile Abdü’l-Aziz adında iki erkek ve Şehnaz adında bir kızı olmuştur. 1999 yılında Deyrizzor Müftüsü iken vefat etti. Vefatı Hâmidi ailesi ve ilim alemi için büyük kayıp oldu.

    Seyyid Şeyh Kutbu’d-Din’in erkek evladı

    Seyyid Abdü’l-Azim

1950 yılında Deyrizzor vilâyetinde doğdu. Ortaokul mezunudur. Şeyh Zahir el-Kâdirî, aynı zamanda halası Bedia hanımın kızı Lutfiye hanım ile evlendi. Ondan Mahmud, Bessam, Basil, Muhammed Beşir ile Ali adında beş oğlu ve Dima adında bir kızı oldu (Şeyh Muhammed el-Kâdirî’nin oğlu Hassan ile evlendi). Halen Deyrizzor vilâyetinde ikamet etmektedir.

    Seyyid Ahmed

1953 yılında Deyrizzor vilâyetinde doğdu. Lise mezunudur. Eczacı kalfası olarak çalışmaktadır. Mardin’li Bedir el-Hüseyni’nin kızı Büseyne hanım ile evli olup, ondan: Muhammed adında bir erkek ve Rukayya, Raviye, Ruveyde adında üç kızı oldu. 2007 yılı haziran ayında Deyrizzor vilâyetinde vefat etti.

    Seyyid Adnan

1957 yılında Deyrizzor vilâyetinde doğdu. İlkokul mezunudur. Marangoz olarak çalışmaktadır. Amcası Seyyid Şeyh Feyzullah’ın kızı Yüsra hanım ile evlendi. Ondan Maad adında bir oğlu ve Rihab ile Bereke adında iki kızı oldu. Halen Deyrizzor vilâyetinde ikamet etmektedir.

    Seyyid İbrahim

1960 yılında Deyrizzor vilâyetinde doğdu. Lise mezunudur. Amcası oğlu Seyyid Muhammed’in kızı Rabia hanım ile evlendi. Serbest çalışmaktadır. Halen Deyrizzor vilâyetinde ikamet etmektedir.

    Seyyid Şeyh Muhammed Şah

1962 yılında Deyrizzor vilâyetinde doğdu. Şam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edebiyat Bölümü mezunudur. Ayrıca dînî ilimlerde babasından ve başka alimlerden ders alarak özel olarak kendini yetiştirmiştir. Babasının ilmi mevkiini devam ettirmektedir. Şair ve meşhur bir hatiptir. Babasının amcazadesi Seyyid Şeyh Hüsamü’d-Din’in kızı Sabah hanım ile evlendi. Kutbud-Din, Hâmid ile Sacid adında üç oğlu ve Atiyye ile Dua adında iki kızı oldu. Halen Deyrizzor’da lise öğretmenidir.

    Seyyid Abdü’l-Aziz

1964 yılında Deyrizzor vilâyetinde doğdu. Halep Üniversitesi Makina Mühendisliğinden mezun oldu. Devlet dairesinde mühendis olarak çalışmaktadır. Muhammed Seyf Abdül-Vahhab er-Ravi’nin kızı Havle hanım ile evlendi. Halen Deyrizzor vilâyetinde ikamet etmektedir.

    Seyyid Şeyh Beşir’in dördüncü oğlu

    Seyyid Muhammed Said

1921 yılında Mardin’de doğdu. Şişman, güler yüzlü, latifeci, hoşsohbet, içtimai bir insandı. Herkes tarafından sevilen ve sayılan bir kişi idi. Mardin’de halk arasında içtimai mevkie sahipti. Seyyid Şeyh Fathullah’ın kızı Naciye hanım ile evlendi. Ondan Muhammed Beşir, Muhammed Necat, Rükneddin, Hâmid, Abdullah, Şerafeddin, Fethullah adında yedi oğlu oldu. 1968 yılında trafik kazası neticesinde vefat etti.

    Seyyid Muhammed Beşir

1954 yılında Mardin’de doğdu. Üniversite mezunudur. Şeyh Muhammed Salih Ensari’nin kızı Fulya hanım ile evlendi. Ondan Yusuf Said (1983 Mersin), Muhammed Akif (1985 Mersin) adında iki oğlu oldu. Adalet ve kalkınma Partisinden  22 ci dönem Mardin Milletvekili olarak Parlamentoda görev ifa etti. Halen İstanbul’da ikamet etmektedir.

    Seyyid Muhammed Necat

1955 yılında Mardin’de doğdu. 1966 yılında Mardin’de vefat etti.

    Seyyid Rükneddin

1957 yılında Mardin’de doğdu. Elektrik mühendisidir. Seyyid Şeyh Hifzullah’ın kızı Muazzez hanım ile evlendi. Mirac (1988) ile Burak (1989) adında iki erkek ve Esra (1984) ile Hilal (1988) adında iki kızı oldu. Halen Mersin’de ikamet etmekte olup ticaretle iştigal etmektedir.

Seyyid Rükneddin'in kızı Esra hanım:

Dayısının oğlu Seyyis Ahmed ile evlendi. Çocukları babalarının tercemesinde anlatıldı. Halen İstanbulda ikamet etmektedir.   

    Seyyid Hâmid

1959 yılında Mardin’de doğdu. Teknik üniversiteyi bitirdi. Seyyid Şeyh Halil’in kızı Hamdiyye hanım ile evlendi. Üç kız babasıdır. Halen Ankara’da ikamet edip müteahhitlik yapmaktadır.

    Seyyid Abdullah

1961 yılında Mardin’de doğdu. İş idaresi fakültesini bitirdi. Mardin halkından Semra hanım ile evlendi. Ondan Ömer (1989) ile Furkan (1991) adında iki oğlu ve Elif (1993) adında bir kızı oldu. Halen Mersin’de ikamet edip müteahhitlik  ve ticaret yapmaktadır.

    Seyyid Şerafeddin

1963 yılında Mardin’de doğdu. İnşaat mühendisliğini bitirdi. 1990 tarihinde Mersin’de trafik kazasında vefat etti.

    Seyyid Fethullah

1965 yılında Mardin’de doğdu. İnşaat mühendisidir. Dr. Celal Celaloğlu’nun kızı Esra hanım ile evlendi. Muhammed (1998) adında bir oğlu oldu. Konya’da ikamet edip müteahhitlik yapmaktadır.

   Seyyid Muhammed Sena

1947 yılında Amuda nahiyesinde doğdu. Ortaokul mezunudur. Serbest çalışmaktadır. Annesinin Beyrutlu olması hasebiyle uzun yıllar Beyrut’ta yaşadı. Halen Şam’da ikamet etmektedir.

     es-Seyyid Şeyh Beşir’in kızları

     Bedia hanım

     1923 yılında Mardin’de doğdu. İlk önce Mardin halkından bir kişi ile evlendi. Ondan Hafize adında bir kızı oldu. (Mardin halkından emekli Hakim Halil Yumuşaker bey ile evli olup, halen İzmir’de ikamet etmektedir). Daha sonra Şeyh Zahir el-Kâdirî ile evlendi. Ondan Muhammed ile Ahmed adında iki oğlu ve Fevziye, Sabiha ile Lutfiye adında üç kızı oldu. 2010 yılında Amuda nahiyesinde vefat etti..

    Halise hanım

1923 yılında Mardin’de doğdu. Amuda nahiyesinden Molla Abdü’l-Halim ile evlendi. Muhammed, Ahmed ve Abdül-Basıt adında üç oğlu ve Esma, Fatima, Hatice ve Aişe adında dört kızı oldu. Amuda nahiyesinde vefat etti.

     Emine hanım

1925 yılında Mardin’de doğdu. Halası oğlu Şeyh Abdullah Ensari ile evlendi. Muhammed Sıddik, Şeyhmus, Hıdır ve Ceylan adında dört erkek, Müşerref, Suad, Neval, Sevim, Betül ile Vecihe adında altı kızı oldu. 1981 yılında Mardin’de vefat etti.

    Menfiyye Hanım

1928 yılında Mardin’de doğdu. Molla Abdü’l-Halim’in oğlu Üstad Kazım ile evlendi. Kendisi ve eşi birer hafta ara ile 1997 yılında Haseke vilâyetinde vefat ettiler.

Halise, Lütfiye, Emine ve Menfiyye hanımların annesi Dehla Hanım’dır.

     Selma hanım

1945 yılında Amuda nahiyesinde doğdu. Seyyid Muhammed Sena ile anneleri birdir. Teyzesinin oğlu Zekeriyya Ebu Alefe ile evlendi. Halen Almanya’da ikamet etmektedir.

     Seyyid Şeyh Muhammed Said’in ikinci oğlu

     Seyyid Şeyh Hibetullah

1900 yılında Dârâ köyünde doğdu. Annesi Adla Hanım’dır. Görenlerin anlattıklarına göre; oldukça şişman, mütevazi, hoşsohbet bir kişi idi. İlk önce Seyyid Şeyh Fethullah’ın kızı Peyruzhan hanım ile evlenmiş ve ondan Seyyid Hüsamü’d-Din adındaki oğlu ve Afife adındaki kızı olmuştur. Bu hanımının vefatından sonra Seyyid Şeyh Muhammed Tahir’in kızı Selime hanımla evlenmiş, ondan sadece Zekiyye adında bir kızı olmuştur. 1965 yılında Amuda nahiyesinde vefat etmiştir.

     Seyyid Şeyh Hüsamü’d-Din

1928 yılında Amuda nahiyesinde doğdu. Amcası oğlu Seyyid Şeyh Feyzullah’ın kızı Nazime hanım ile evlendi. Ondan Enver, Muhammed Kazım adında iki oğlu ve Nura, Sabah, Hüda, Suad, Emine ile Hind adındaki kızları olmuştur. Halen Amuda nahiyesinde ikamet etmektedir.

     Seyyid Hüsamü’d-Din’in evladı

     Seyyid Enver

1955 yılında Amuda nahiyesinde doğdu, henüz bekardır. Amuda belediyesinde tekniker olarak çalışmaktadır.

     Seyyid Muhammed Kâzım

1958 yılında Amuda nahiyesinde doğdu. Hukuk fakültesi mezundudur. Seyyid Şeyh Muhammed Kadri’nin aynı zamanda halası Zekiyye hanımın kızı Selma hanım ile evlendi. Halen İzmir’de ikamet etmektedir.

     Seyyid Hüsamü’d-Din’in Kız evladı

     Nura hanım

1957 yılında Amuda nahiyesinde doğdu. Halası Bedia hanım’ın oğlu Fahreddin ile evlendi. Ondan Abdullah adında bir oğlu ve Fatima adında bir kızı oldu. Halen Amuda nahiyesinde ikamet etmektedir.

    Sabah hanım

1959 yılında Amuda nahiyesinde doğdu. Şeyh Kutbud-Din’in oğlu Seyyid Muhammed Şah ile evlendi. Halen Deyrizzor’da ikamet etmektedir. Çocukları babalarının tercemesinde anlatıldı.

     Emine hanım

1961 yılında Amuda nahiyesinde doğdu. Henüz evli değildir.

     Huda hanım

1963 yılında Amuda nahiyesinde doğdu. Halası Bedia hanımın oğlu Muhammed Zahir ile evlendi. Ondan Ali adında bir oğlu ve Bedia ile Betül adında iki kızı oldu. Halen Amuda nahiyesinde ikamet etmektedir.

     Suad hanım

1965 yılında Amuda nahiyesinde doğdu. Seyyid Şeyh Kadri’nin aynı zamanda halasının oğlu Seyyid Şükri ile evli olup, İzmir’de ikamet etmektedir.

     Hind hanım

1966 yılında Amuda nahiyesinde doğdu. Seyyid Abdü’s-Selam ile evlendi. Halen Amuda nahiyesinde ikamet etmektedir.

     Seyyid Şeyh Hibetullah’ın kızları

     Afife Hanım

1934 yılında Amuda nahiyesinde doğdu. Seyyid Şeyh Siraceddin’in ve aynı zamanda halası Fahritac hanımın oğlu Seyyid Şeyh Muhammed Ekrem ile evlendi. Ondan sadece bir kızı oldu. Halen Kayapınar (Ayınkaf)da ikamet etmektedir.

     Zekiyye hanım

1945 yılında Amuda nahiyesinde doğdu. Dayısının oğlu Seyyid Şeyh Muhammed Kadri ile evli olup İzmir’de ikamet etmektedir. Çocukları babalarının tercemesinde anlatılacaktır.

     Seyyid Şeyh Muhammed Said’in kızları

     Zekiyye hanım

1880 yılında Dârâ köyünde doğdu. Annesi Ensarilerden Tepirzan Hanım’dır. İlk önce amcası Seyyid Şeyh Halid’in oğlu Seyyid İzüd-Din ile evlenmiş, ondan sadece Şerife adında bir kızı oldu. Eşinin genç yaşta vefatı üzerine dul kalan Zekiyye hanım, Mardin Ensarileri’nden dayısı oğlu Şeyh Nuri el-Ensari ile evlenmiş ve ondan Şeyh Abdurrahim, Şeyh Arif ve Şeyh Abdullah adlarında üç oğlu ve Safiyye adında bir kızı oldu. 1967 yılında Mardin’de vefat etti.

    Atiyye hanım

1886 yılında Dârâ köyünde doğdu. Deyrizzor vilâyetinde ikamet eden dayısının oğlu Şeyh Hüseyn ile evlendi. Ondan Abdürrezzak ile Abdül-Fettah adında iki oğlu ve Muhdiyye, Fethiyye, Hatice ve Sürriyye adında dört kızı oldu. 1976 yılında Deyrizzor’da vefat etti.

     Enise hanım

1900 yılında Dârâ köyünde doğdu. Dayısı Ramadan Efendi’nin oğlu Kemal Efendi ile evlendi. Ondan Suad ile Vidad adında iki kızı oldu. 1980 yılında Deyrizzor’da vefat etti.

    Behiyye hanım

1903 yılında Dârâ köyünde doğdu. Diyarbakır ili, Çınar ilçesine bağlı Tavik köyünden Şeyh Nezir ile evlendi. Ondan Sabahattin, Selahattin, Zeki, Refik, Şihab adında beş oğlu ve Sümbül, Rukiye, Lütfiye, Fahritac, Süreyya adında beş kızı oldu. 1965 yılında Tavik köyünde vefat etti.

     Fahritac Hanım

1905 yılında Dârâ köyünde doğdu. Halasının oğlu Seyyid Şeyh Siraceddin ile evlendi. Çocukları babalarının tercemesinde anlatılacaktır. 1975 yılında Kayapınar (Ayınkaf)da vefat etti.

Şükriye Hanım

1907 yılında Dârâ köyünde doğdu. İlk önce amcazadesi Seyyid Şeyh Şemseddin ile evlendi Ondan Şevkiye adında bir kızı oldu. Eşinin genç yaşta vefat etmesi üzerine dul kalan Şükriye hanım, amcası oğlu Seyyid Muhammed Halil ile evlendi. Ondan çocuğu olmadı. Mardinde vefat etti. Vefat tarihini bilmiyorum.